Hóa học Lớp 8: Qua các bài kiểm tra, giáo viên nhận thấy học sinh viết sai công thức hóa học của một số chất như sau: NaO, AlOH2, AgSO4, Mg2Cl. E

Question

Hóa học Lớp 8: Qua các bài kiểm tra, giáo viên nhận thấy học sinh viết sai công thức hóa học của một số chất như sau: NaO, AlOH2, AgSO4, Mg2Cl.
Em hãy giúp bạn sửa lại cho đúng các công thức trên., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 2 tháng 2022-06-18T03:19:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Các công thức hóa học sai :
  NaO ,  AlOH_2 , AgSO_4 , Mg_2Cl
  Sửa :
  Na_2O , Al(OH)_3 , Ag_2SO_4 , MgCl_2 

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1. NaO
  Na_xO_y
  I . x = II . y
  ⇒ x/y = {II}/I
  ⇒ Na_2O
  2. Al(OH)_2
  Al_x(OH)_y
  III . x = I . y
  ⇒ x/y = I/{III}
  ⇒ Al(OH)_3
  3. AgSO_4
  Ag_x(SO_4)_y
  I . x = II . y
  ⇒ x/y = {II}/I
  ⇒ Ag_2SO_4
  4. Mg_2Cl
  Mg_xCl_y
  II . x = I . y
  ⇒ x/y = I/{II}
  ⇒ MgCl_2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )