Hóa học Lớp 8: Phương trình hóa học nào sau đây viết đúng? HCl + Zn →ZnCl2 + H2 2HCl + 2Zn →2ZnCl2 + H2 2HCl + Zn →ZnCl2 + 2H2 2HCl + Zn →ZnCl2 + H

Question

Hóa học Lớp 8: Phương trình hóa học nào sau đây viết đúng?
HCl + Zn →ZnCl2 + H2
2HCl + 2Zn →2ZnCl2 + H2
2HCl + Zn →ZnCl2 + 2H2
2HCl + Zn →ZnCl2 + H2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 2 tháng 2022-12-15T17:39:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: D
  PTHH 1 sai vì có 1 nguyên tử H và 1 nguyên tử Cl là chất tham gia mà có đến 2 nguyên tử H và 2 nguyên tử Cl là sản phẩm
  PTHH 2 sai vì chỉ có 2 nguyên tử Cl là chất tham gia mà có đến 4 nguyên tử Cl là sản phẩm
  PTHH 3 sai vì chỉ có 2 nguyên tử H là chất tham gia mà có 4 nguyên tử H là sản phẩm

 2. Giải đáp : D
  Phương trình hóa học : 2HCl + Zn -> ZnCl_2 + H_2  
  Tỉ lệ : 2 : 1 : 1 : 1  
  –> Loại A vì phương trình chưa cân bằng
  –> Loại B ; C vì phương trình cân bằng sai
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )