Hóa học Lớp 8: Phương trình hóa học nào sau đây viết đúng: A. 2C + O2 → 2 CO2 B. C + O2 → CO2 C. C + 2O2 →

Question

Hóa học Lớp 8: Phương trình hóa học nào sau đây viết đúng:
A. 2C + O2 → 2 CO2
B. C + O2 → CO2
C. C + 2O2 → CO2
D. C + 3 O2 → 2 CO2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 2 tuần 2022-06-07T09:33:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   B. C + O2 — CO2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số lượng nguyên tử trong chất tham gia: 1 Cabon
  Số lượng nguyên tử trong chất sản phẩm: 1 carbon
  Số lượng nguyên tử trong chất tham gia: 2 Oxi
  Số lượng nguyên tử trong chất sản phẩm: 2 Oxi

 2. Giải đáp: B. C + O2 → CO2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A. 2C + O2 → 2 CO2 
  B. C + O2 → CO2
  C. C + 2O2 → CO2
  D. C + 3 O2 → 2 CO2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )