Hóa học Lớp 8: Phương trình hóa học nào sau đây được viết đúng: A.N2 + 3H2 → 2NH3 B. 2N2 + 3H2 -> 2NH3 C.N2 + H2 ->2NH3 D. 2N2 + H2 ->2NH3

Question

Hóa học Lớp 8: Phương trình hóa học nào sau đây được viết đúng:
A.N2 + 3H2 → 2NH3
B. 2N2 + 3H2 -> 2NH3
C.N2 + H2 ->2NH3
D. 2N2 + H2 ->2NH3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 3 tuần 2022-04-13T00:41:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – N_2+3H_2→2NH_3
  Tỉ lệ= 1 : 3 : 2

 2. Phương trình hóa học nào sau đây được viết đúng:
  A.N2 + 3H2 → 2NH3
  B. 2N2 + 3H2 -> 2NH3 ( sai) . 
  C.N2 + H2 ->2NH3 ( sai)
  D. 2N2 + H2 ->2NH3(sai)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )