Hóa học Lớp 8: phân biệt các chất sau bằng phương pháp vật lý a) Fe , Cu , Cuo , S b) AgNo3 , Cu , Fe c) KOH , Cu(OH)2

Question

Hóa học Lớp 8: phân biệt các chất sau bằng phương pháp vật lý a) Fe , Cu , Cuo , S b) AgNo3 , Cu , Fe c) KOH , Cu(OH)2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 3 tháng 2022-02-18T14:58:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) Cho tác dụng với HCl 
  không phản ứng Cu 
  Xuất hiện khí Fe 
  không hiện tượng CuO
  b) Cho tác dụng với HCl
  Không phản ứng là Cu
  Xuất hiện kết tủa trắng AgNO3
  Xuất hiện khí Fe
  c) tác dụng với CO2
  Xuất hiện hơi nước KOH
  không phản ứng Cu(OH)2

 2. a,Dùng nam châm thử các chất
  Kim loại bị hút là Fe
  Cu và CuO không bị hút , ta phải nhận biết màu của nó
  Cu có màu đỏ sáng , còn với CuO có màu đen hơi nâu
  Còn với S thì là phi kim , nếu dạng rắn thì đập mạnh có thể vỡ thành dạng bột , có màu vàng
  b,Dùng nam châm thử các chất
  kim loại bị hút là Fe
  AgNO3 , Cu không bị hút
  Nhận biết màu của chúng , Cu có màu đỏ , còn AgNO3 màu trắng ,có thể hòa tan trong nước
  c,Cho chúng vào nước
  Có tan là KOH , không tan là Cu(OH)2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )