Hóa học Lớp 8: Oxit cao nhất của 1 nguyên tố R có công thức R ²Ox PTK của oxit là 102 đvc . Xác định R

Question

Hóa học Lớp 8: Oxit cao nhất của 1 nguyên tố R có công thức R ²Ox PTK của oxit là 102 đvc . Xác định R, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 8 tháng 2022-03-21T14:56:19+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:
  M_{R_2O_x} = 2M_R + xM_O 
                          = 2M_R + x . 16 
  Với :
  x = 1 → M_{R} = 43 g/mol ( loại)
  x = 2 → M_R = 35 g/mol ( loại )
  x = 3 → M_R =  27 g/mol ( nhận )
  → R là Al
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )