Hóa học Lớp 8: Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất 1 mol N 2 và 1 mol CO2 có cùng

Question

Hóa học Lớp 8: Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất 1 mol N 2 và 1 mol CO2 có cùng, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 1 tháng 2022-03-19T02:25:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Ở cùng điều kiện nhiệt độ :
    1(mol) N_2 có cùng V với 1(mol) CO_2
    V_{CO_2} = V_{N_2} = 22,4(lít)

  2. Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất 1 mol $N_2$ và 1 mol $CO_2$ có cùng thể tích

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )