Hóa học Lớp 8: Ở 25 độ C, 150 g nước hòa tan được 60 g muối ăn. Độ tan trong nước của muối ăn ở nhiệt độ này là: 28,5 40 66 30

Question

Hóa học Lớp 8: Ở 25 độ C, 150 g nước hòa tan được 60 g muối ăn. Độ tan trong nước của muối ăn ở nhiệt độ này là:
28,5
40
66
30, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 3 tuần 2022-06-04T11:51:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chọn B: $40$
  Ở $25$ độ $C$, $150$ g nước hòa tan được $60$ g muối ăn. Độ tan trong nước của muối ăn ở nhiệt độ này là:
  Ở $25$ độ $C$, $150$ g nước hòa tan được $60$ g muối ăn
  Ở $25$ độ $C$, $100$ g nước hòa tan được ? g muối ăn
  Độ tan trong nước của muối ăn ở nhiệt độ này là:
  (100.60)/(150) $=40g$

 2. Ở 25 độ C, 150 g nước hòa tan được 60 g muối ăn. Độ tan trong nước của muối ăn ở nhiệt độ này là:
  28,5
  40
  66
  30
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )