Hóa học Lớp 8: Nung nóng 14 gam KClO3 thu được 7,45 KCL và 4,8 g O2.Khối lượng KCl đã bị phân hủy là

Question

Hóa học Lớp 8: Nung nóng 14 gam KClO3 thu được 7,45 KCL và 4,8 g O2.Khối lượng KCl đã bị phân hủy là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 2 tuần 2022-06-11T18:17:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  12,25(g) 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Theo mình là đề phải sửa lại khối lượng KClO_3 bị phân hủy
  Áp dụng ĐLBTKL, ta có :
  m_{KClO_3} = m_{KCl} + m_{O_2}
  -> m_{KClO_3} = 7,45 + 4,8 = 12,25(gam)
  Khối lượng KClO_3 đã phân hủy là 
  14 – 12,25 = 1,75(gam)
  Vậy khối lượng KClO_3 bị phân hủy là 12,25g còn 1,75g là khối lượng chưa bị nhiệt phân.
   

 2. Giải đáp:m_(KClO_3)=12,25g
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH:
  2KClO_3->2KCl+3O_2
  Sử dụng định luật bảo toàn khối lượng:
  Khối lượng trước phản ứng= khối lượng sau phản ứng
  m_(KClO_3)=m_(KCl)+m_(O_2)
  ->m_(KClO_3)=7,45+4,8=12,25g
  Khối lượng ban đầu của KClO_3 là 14g mà khối lượng chất sau phản ứng chỉ có 12,25g nên còn 1,75gKClO_3 vẫn chưa bị nhiệt phân
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )