Hóa học Lớp 8: Nhiệt phân 0,5 mol CaCO3 theo pt sau: CaCO3= CaO+CO2 là; A; tính thể tích khí Co2 thu được ở đktc? B; tính khối lượng CaO thu được

Question

Hóa học Lớp 8: Nhiệt phân 0,5 mol CaCO3 theo pt sau:
CaCO3= CaO+CO2 là;
A; tính thể tích khí Co2 thu được ở đktc?
B; tính khối lượng CaO thu được, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 2 tháng 2022-02-18T06:43:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $Đáp$ $án$ $+$ $Giải$ $thích$ $các$ $bước$ $giải$ $:$
  $PTHH$ $:$
  $CaCO_3$ ${\text{ }}\xrightarrow{{{t^o}}}$ $CaO$ $+$ $CO_2$
  $a,$
  $Theo$ $pt$ $:$ $n_{CO_2}$ $=$ $n_{CaCO_3}$ $=$ $0,5$ $(mol)$
  $V_{CO_2}$ $=$ $0,5$ $×$ $22,4$ $=$ $11,2$ $(lít)$
  $b,$
  $Theo$ $pt$ $:$ $n_{CaO}$ $=$ $n_{CaCO_3}$ $=$ $0,5$ $(mol)$
  $m_{CaO}$ $=$ $0,5$ $×$ $56$ $=$ $28$ $(g)$
  $Chúc$ $bn$ $hk$ $tốt$ $!!$ $:))))$
  $Xin$ $ctlhn$ $ạ.$

 2. $PTHH:CaCO_3\xrightarrow{t^o}CaO+$CO_2uparrow
  a, Theo PTHH ta có:
  n_(CO_2)=n_(CaCO_3)=0,5(mol)
  =>V_(CO_2)=22,4.0,5=11,2(l)
  b, Theo PTHH ta có:
  n_(CaO)=n_(CaCO_3)=0,5(mol)
  =>m_(CaO)=0,5.56=28(g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )