Hóa học Lớp 8: nếu nung 25g caco3 với hiệu suất phản ứng là 80% thì lượng CaO thu đuọc là

Question

Hóa học Lớp 8: nếu nung 25g caco3 với hiệu suất phản ứng là 80% thì lượng CaO thu đuọc là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 1 tuần 2022-06-11T20:27:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Giải thích :
  nếu nung 25g caco3 với hiệu suất phản ứng là 80% thì lượng CaO thu đuọc là
  m CaCO3 phản ứng=m CaCO3 ban đầu.80%=25.80%=20 g=
  n CaCO3=20/100=0,2 mol
  CaCO3—>CaO+CO2
  0,2—>0,2 (mol)
  $m CaO=n.M=0,2.56=11,2 g
  Chúc   Bạn   Học   Tốt

 2. Giải đáp:
   Mình gửi đáp án
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   PTHH: CaCO3->CaO+CO2( t độ )
  ta có: nCaCO3=25/100=0,25mol
  theo PT; nCaCO3=nCaO=0,25mol
  =>mCaO=0,25.56=14(g)
  mà HSPU là 80%
  =>mCaO=14.80/100=11,2(g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )