Hóa học Lớp 8: Nêu khái niệm nguyên tử , phân tử, đơn chất , hợp chất.

Question

Hóa học Lớp 8: Nêu khái niệm nguyên tử , phân tử, đơn chất , hợp chất., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 7 ngày 2022-06-17T03:08:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. -Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện gồm hạt nhân mạng điện tích dương (+) và electron mang điện tích âm (-)
  -Phân tử là hạt đại diện cho chất gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.
  -Đơn chất là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học
  -Hợp chất là những chết tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở nên.
   

 2. Nguyên Tử :
  ⇒  Nguyên tử là đơn vị cơ bản của vật chất chứa một hạt nhân ở trung tâm bao quanh bởi đám mây điện tích âm các electron
  Phân Tử :
  Phân tử là 1 nhóm trung hòa điện tích có nhiều hơn 2 nguyên tử liên kết với nhau bằng các liên kết hóa học.
  Đơn Chất :
  Đơn chất là chất được tạo từ 1 hay nhiều nguyên tử của cùng 1 nguyên tố hóa học.
  Hợp Chất :
  ⇒  Hợp chất là 1 chất được cấu tạo bởi từ 2 nguyên tố khác loại trở lên.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )