Hóa học Lớp 8: nêu các khái niệm sự oxi hóa phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, sự cháy, sự oxi hóa chậm, phản ứng ( giúp em với ạ)

Question

Hóa học Lớp 8: nêu các khái niệm sự oxi hóa phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, sự cháy, sự oxi hóa chậm, phản ứng ( giúp em với ạ), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 1 tháng 2022-12-22T12:12:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  – Khái niệm: Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất. 
  -Phản ứng hóa hợp: Là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới (sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.
  -Phản ứng phân hủy là một phản ứng hóa học mà trong đó một chất tham gia có thể tạo thành hai hay nhiều chất mới.
  – Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.
  Ví dụ: Nến cháy, khí gas cháy,…
   Sự oxi hóa chậm là sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng. – Ví dụ: sắt bị gỉ, sự oxi hóa chậm trong cơ thể người
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Các khái niệm sự oxi hóa phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, sự cháy, sự oxi hóa chậm, phản ứng:
  – Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất (chất đó có thể là đơn chất hoặc hợp chất).
  – Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.
  Phản ứng phân hủy là một phản ứng hóa học mà trong đó một chất tham gia có thể tạo thành hai hay nhiều chất mới.
  – Sự cháy là phản ứng oxy hóa khử nhiệt độ cao giữa chất đốt và chất oxy hóa, có sinh ra ngọn lửa sáng
  – Sự oxi hóa chậm là sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.
  Phản ứng thế là phản ứng hóa học, trong đó một nguyên tố có độ hoạt động hóa học mạnh sẽ thay thế cho nguyên tố có độ hoạt động hóa học yếu hơn trong hợp chất của nguyên tố này

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )