Hóa học Lớp 8: Một khoáng chất A có thành phần khối lượng là 31,1%Si; 53,6%O; 2,39%H còn lại là nhôm và Be.Xác định CTHH của khoáng chất A?

Question

Hóa học Lớp 8: Một khoáng chất A có thành phần khối lượng là 31,1%Si; 53,6%O; 2,39%H còn lại là nhôm và Be.Xác định CTHH của khoáng chất A?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 2 tháng 2022-03-02T12:43:17+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Ta có trong Khoáng chất A
  % Al và Be còn lại : 15.1%

  Gọi %Be = x

  -> %Al = 15,1 – x

  Do hóa trị của Al = III , Be = II , Si = IV ; O = II nên ta có:

  (15,1 – x) / 27 ×  (3 + x) / 9 × 2 + (31,3) / 28 × 4 – (53,6) / 16 × 2 = 0

  Giải PT

  Cho x = 4,96 và 15,1 – x = 10,14

  Đặt CTHH chung  là Al_xBeSi_zO_t ta có:

  x : y : z : t = (10,14) / 27 : (4,96) / 9 : (31,3) / 28 : 53,6 / 16

  ⇔  2 : 3 : 6 : 18

  -> CT khoáng chất là Al_2Be_3Si_6O_18 

  Dạng muối ngậm nước : (Al_2O_3) . 3BeO . 6SiO_2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )