Hóa học Lớp 8: Một hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là P và O, trong đó O chiếm 43,66% về khối lượng, khối lượng mol của hợp chất là 142g/mol. Công thức

Question

Hóa học Lớp 8: Một hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là P và O, trong đó O chiếm 43,66% về khối lượng, khối lượng mol của hợp chất là 142g/mol. Công thức hóa học của hợp chất là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 4 ngày 2022-06-18T19:46:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  P_2O_5 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  * Gọi CTHH tổng quát có dạng : P_xO_y
  * Ta có :
  %O = 100% – 43,66% = 56,34%
  %P = {y.31}/{142}.100% = 43,66%
  -> y = 2
  %O = {x.16}/{142}.100% = 56,34%
  -> x= 5
  Vậy CTHH là P_2O_5
   

 2. Mình nghĩ P chiếm 43,66% mới tính được nha, O chiếm 43,66% tính không được.
  $M_{P}$ = 142 × 43,66% ≈ 62 (g/mol) ⇒ Có 2 nguyên tử P
  $M_{O}$ = 142 – 62 = 80 (g/mol) ⇒ Có 5 nguyên tử O
  ⇒ CTHH của hợp chất là $P_{2}$$O_{5}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )