Hóa học Lớp 8: Một hợp chất khí a có thành phần về khối lượng các nguyên tố là 40%s và 60 %0. Em hãy xác định công thức hóa học của hợp chất a. Biết k

Question

Hóa học Lớp 8: Một hợp chất khí a có thành phần về khối lượng các nguyên tố là 40%s và 60 %0.
Em hãy xác định công thức hóa học của hợp chất a. Biết khí a có tỉ khối đối với khí hiđro là 40, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 2 ngày 2022-04-19T14:49:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1.    flower
  Giải đáp:
  M_A/M_{H_2}=40→M_A=40×M_{H_2}=40.2=80(g//mol)
  Đặt CTHH của hc khí a là S_xO_y
  m_S=(40×80)/100=32(g)→x=32/32=1
  m_O=(60×80)/100=48(g)→x=48/16=3
  ⇒ CTHH : SO_3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )