Hóa học Lớp 8: Một hợp chất X của C và O có tỉ khối đối với không khí là 1,52. a. Tính MX b. Tìm công thức hóa học của hợp chất X biết nguyên tố C ch

Question

Hóa học Lớp 8: Một hợp chất X của C và O có tỉ khối đối với không khí là 1,52.
a. Tính MX
b. Tìm công thức hóa học của hợp chất X biết nguyên tố C chiếm 27,27% khối lượng, còn lại là O.
giúp mình vs nhé củm ơn, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 2 tháng 2022-03-11T23:52:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $a,M_X=1,52.29\approx 44(g/mol)$

  $b,$ Trong 1 mol chất X:

  $m_C=44.27,27\%=12(g)$

  $\Rightarrow n_C=\dfrac{12}{12}=1(mol)$

  $m_O=44-12=32(g)$

  $\Rightarrow n_O=\dfrac{32}{16}=2(mol)$

  Vậy CTHH X là $CO_2$

 2. a. Khối lượng mol của X là:

           M_X=d.29=1,52.29≈44 (g/mol)

  b. 

  %_O=100%-27,27%=72,73%

  Số mol của mỗi chất có trong hợp chất X là:

           n_C=\frac{%_C.M_X}{M_C}=\frac{27,27%.44}{12}≈1 (mol)

           n_O=\frac{%_O.M_X}{M_O}=\frac{72,73%.44}{16}≈2 (mol)

  →CTHH của hợp chất X là CO_2 

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )