Hóa học Lớp 8: Một hợp chất có phần tử gồm nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử O và có PTK bằng NTK của Cu. Xác định tên và KHHH của X

Question

Hóa học Lớp 8: Một hợp chất có phần tử gồm nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử O và có PTK bằng NTK của Cu. Xác định tên và KHHH của X
GIẢI RẤP HỘ EM CÂU ĐI Ạ!, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 2 tháng 2022-02-22T09:21:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. CTTQ của hợp chất: $XO_2$
  Ta có $PTK_{XO_2}=NTK_{Cu}=64$
  $\Rightarrow NTK_X+2.NTK_O=64$
  $\Rightarrow NTK_X+2.16=64$
  $\Rightarrow NTK_X=64-32=32(g/mol)$
  Vậy $X$ là lưu huỳnh $(S)$

 2. Em tham khảo nha :
  \(\begin{array}{l}
  CTHH:X{O_2}\\
  {M_{X{O_2}}} = {M_{Cu}} = 64dvC\\
   \Rightarrow {M_X} + 2{M_O} = 64\\
   \Rightarrow {M_X} = 64 – 32 = 32dvC\\
  X:\text{Lưu huỳnh}(S)
  \end{array}\)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )