Hóa học Lớp 8: Một hợp chất có công thức hóa học dạng FexOy, trong đó Fe chiếm 70% về khối lượng. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất trên

Question

Hóa học Lớp 8: Một hợp chất có công thức hóa học dạng FexOy, trong đó Fe chiếm 70% về khối lượng. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất trên, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 8 tháng 2022-04-19T10:25:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $#Hy$
  Giải đáp: Fe_2O_3 
  Khối lượng của mỗi nguyên tố bằng:
  m_Fe = 160 . 70% = 112 (g)
  m_O = 160 – 112 = 48 (g)
  Số mol của mỗi nguyên tố bằng:
  n_Fe = 112 / 56 = 2 (mol)
  n_O = 48 / 16= 3 (mol)
  Vậy CTHH của hợp chất là: Fe_2O_3 .
   

 2. Em tham khảo!
  Giải đáp:
   $Fe_2O_3$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi CTHH cần tìm có dạng $Fe_xO_y$
  Lúc này có $\text{%O=100-70=30%}$
  Ta có $\text{x=$\dfrac{\text{%Fe}}{\text{M Fe}}$=$\dfrac{70}{56}$=1,25}$
  Ta có $\text{y=$\dfrac{\text{%O}}{\text{M O}}$=$\dfrac{30}{16}$=1,875}$
  Lập tỉ lệ: $\dfrac{x}{y}$=$\dfrac{1,25}{1,875}$=$\dfrac{2}{3}$
  Thay $x=2,y=3$ vào CTHH chung được $Fe_2O_3$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )