Hóa học Lớp 8: một chất khí thu đc vào bình bằng cách dựng dứng bình miệng bình hướng lên khí nào phù hợp: CO2 H2 NH3 CH4

Question

Hóa học Lớp 8: một chất khí thu đc vào bình bằng cách dựng dứng bình miệng bình hướng lên
khí nào phù hợp:
CO2
H2
NH3
CH4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 2 giờ 2022-06-15T07:31:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  dCO_2/kk=\frac{MCO_2}{29}=\frac{44}{29}≈1,52 
  →Khí CO_2 nặng hơn không khí nên thu khí bằng cách dựng dứng bình miệng bình hướng lên

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Một chất khí thu đc vào bình bằng cách dựng dứng bình miệng bình hướng lên khí nào phù hợp:
  => $CO_{2}$ 
  Vì : Khí $CO_{2}$ nặng hơn không khí nên thu khí bằng cách dựng dứng bình miệng bình hướng lên
  $#Shi$
  $\text{Xin ctlhn cho nhóm ạ}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )