Hóa học Lớp 8: Mọi người giải PT này dưới PP Đại số được không ạ! Mình cảm ơn! \C+HNO_3 -> CO_2 + NO + H_2O\

Question

Hóa học Lớp 8: Mọi người giải PT này dưới PP Đại số được không ạ! Mình cảm ơn!
\C+HNO_3 -> CO_2 + NO + H_2O\, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 2 tháng 2022-03-02T18:42:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 3C+4HNO3->3CO2+4NO+2H2O
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Xác định số oxi hóa :
  $\mathop{C}\limits^{0}$ + H$\mathop{N}\limits^{+5}O_3$ -> $\mathop{C}\limits^{+4}O_2$ + $\mathop{N}\limits^{+2}O$ + H_2O
  text{ Quá trình khử và nhận e : }
  $\mathop{C}\limits^{0}$ -> $\mathop{C}\limits^{+4}$ + 4e |×3
  $\mathop{N}\limits^{+5}+ 3e$ -> $\mathop{N}\limits^{+2}$  |×4
  -> Cân bằng :
  3C + 4HNO_3 -> 3CO_2 + 4NO + 2H_2O

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )