Hóa học Lớp 8: Lưu huỳnh cháy trong Oxi hoặc trong không khí sinh ra lưu huỳnh ddioxxit (SO2) a/ Hãy tính thể tích SO2 (đktc) sinh ra , nếu có 4g khí

Question

Hóa học Lớp 8: Lưu huỳnh cháy trong Oxi hoặc trong không khí sinh ra lưu huỳnh ddioxxit (SO2)
a/ Hãy tính thể tích SO2 (đktc) sinh ra , nếu có 4g khí O2 tham gia phản ứng
b/ Tính thể tích ko khí (đktc) đã dùng cho phản ứng biết t.tích Oxi chiếm 1/5 thể tích không khí
Làm rõ ràng giúp mình nha , cho 5s và ctlhn, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 29 phút 2022-05-01T04:52:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. PTHH: S + O_2 -> SO_2
  a)
  n_{O_2} = m/M = 4/{32} = 0,125(mol)
  Theo pt :
  n_{SO_2} = n_{O_2} = 0,125(mol)
  => V_{SO_2} = n.22,4 = 0,125.22,4 = 2,8 (lít)
  b)
  V_{O_2} = 0,125.22,4 = 2,8(l)
  V_{O_2} = 1/5V_{kk}
  => V_{kk} = 5V_{O_2} = 2,8.5 = 14(lít)

  0
  2022-05-01T04:54:16+00:00
     S+O_2->SO_2
  Tỉ lệ 1:1:1
  a) Số mol O_2:
  n_(O_2)=4:32=0,125mol
  Số mol SO_2:
  n_(SO_2)=0,125×1:1=0 125mol
  Khối lượng SO_2:
  m_(SO_2)=0,125×64=8g
  b)thể tích O_2 đã dùng là:
  V=0,125×22,4=2,8 l
  Vì V_(O_2)=1/5 V_(kk)
  => V_(kk)=5V_(O_2)
  Thể tích không khí đã dùng là 
  V=5.2,8=14l

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )