Hóa học Lớp 8: Lập phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau và cho biết tỉ lệ số nguyên tử , số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng a) Fe

Question

Hóa học Lớp 8: Lập phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau và cho biết tỉ lệ số nguyên tử , số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng
a) Fe + HCL —>FeCL² +H²
b) K²O + H²O —> KOH, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 20 giờ 2022-04-19T08:16:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a, 
  Tỷ lệ 
  b, 
  Tỷ lệ 

 2. a, $\text{Fe + 2HCl $\longrightarrow$ $FeCl_{2}$ + $H_{2}$ }$
  Tỷ lệ $\text{1 : 2 : 1  : 1}$
  b, $\text{$K_{2}O$ + $H_{2}O$ $\longrightarrow$ 2KOH}$
  Tỷ lệ $\text{1 : 1 : 2}$
  $\text{#Kudo}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )