Hóa học Lớp 8: Lập phương trình hóa học sau: P+O2=->P2O5 Fe+HCl=->FeCl2+H2 AlCl3+NaOH=>Al(OH)3+NaCl

Question

Hóa học Lớp 8: Lập phương trình hóa học sau:
P+O2—->P2O5
Fe+HCl—->FeCl2+H2
AlCl3+NaOH—>Al(OH)3+NaCl, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2022-12-19T06:13:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\#phnn$
  4P+5O_2->2P_2O_5
  Fe+2HCl->FeCl_2+H_2^↑
  AlCl_3+3NaOH->Al(OH)_3^↓+3NaCl

 2. P + O_{2} —> P_{2}O_{5}
  => PTHH : 4P + 5O_{2} —> 2P_{2}O_{5}
  Fe + HCl —> FeCl_{2} + H_{2}
  => PTHH : Fe + 2HCl —> FeCl_{2} + H_{2}
  AlCl_{2} + NaOH —> Al(OH)_{3} + NaCl
  => PTHH : AlCl_{3} + 3NaOH —> Al(OH)_{3} + 3NaCl

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )