Hóa học Lớp 8: Lập phương trình hoá học Fe2O3+H2SO4- – -> Fe2(SO4)+H20 Ca(OH)2+H3PU4- – -> Ca3(PU4)2+H2O CuO+HCl- – -> CuCl+H20 Na20+H2O- – ->NaOH Mấ

Question

Hóa học Lớp 8: Lập phương trình hoá học
Fe2O3+H2SO4- – -> Fe2(SO4)+H20
Ca(OH)2+H3PU4- – -> Ca3(PU4)2+H2O
CuO+HCl- – -> CuCl+H20
Na20+H2O- – ->NaOH
Mấy số mình ghi là số to nhưng làm thì số nhỏ nhá ????, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 1 tháng 2022-12-21T10:28:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O
  3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6H2O
  CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
  Na2O + H2O → 2NaOH
   *Chúc bn học tốt, nhớ vote CTLHN ^^ *

 2. Fe_2O_3 + 3H_2SO_4 →Fe_2(SO_4)_3 +3 H_2O
  3Ca(OH)_2 + 2H_3(PO_4) → Ca_3(PO_4)_2 + 6H_2O
  CuO + 2HCl → CuCl_2 + H_2O↑ 
  Na_2O + H_2O → 2NaOH

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )