Hóa học Lớp 8: Lập phương trình hóa học cho các hiện tượng hóa học sau: a. Đốt cháy sắt trong khí clo thu được sắt (III) clorua (hợp chất tạo bởi sắt

Question

Hóa học Lớp 8: Lập phương trình hóa học cho các hiện tượng hóa học sau:
a. Đốt cháy sắt trong khí clo thu được sắt (III) clorua (hợp chất tạo bởi sắt (III) với Clo).
b. Cho kẽm vào dung dịch axit clohiđric (HCl) thu được kẽm clorua (hợp chất tạo bởi kẽm với clo) và khí hiđro.
c. Người ta thu được điphotpho pentaoxit (hợp chất tạo bởi photpho (V) với oxi) khi đốt cháy photpho trong khí oxi., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 6 tháng 2022-06-21T07:27:40+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
     A)PTHH :2Fe+3Cl2—>2FeCl3
    b)Zn+2HCl—>ZnCl2+H2
    c)4P+5O2—>2P2O5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )