Hóa học Lớp 8: Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất gồm: a) Magie hóa trị (II) và nhóm sunfat (SO4) hóa trị (II). b) Sắt hóa tr

Question

Hóa học Lớp 8: Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất gồm:
a) Magie hóa trị (II) và nhóm sunfat (SO4) hóa trị (II).
b) Sắt hóa trị (III) và Oxi., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 1 tháng 2022-12-22T02:51:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) Gọi CTHH của hợp chất là Mg_x(S0O_4)_y
  Theo quy tắc hóa trị ta có:
  x.II=y.II
  =>x/y=(II)/(II)=2/2=1/1
  => CTHH của hợp chất là MgSO_4
  =>PTK_(MgSO_4)=24+32+4.16=120(đvC)
  b) Gọi CTHH của hợp chất là Fe_2O_n
  Theo quy tắc hóa trị ta có:
  2.III=n.II
  =>2/(II)=n/(III)
  =>n=3
  => CTHH của hợp chất là Fe_2O_3
  =>PTK_(Fe_2O_3)=2.56+3.16=160(đvC)

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Gọi CTHH tạo bởi $Mg(II)$ và $SO_4(II)$ là Mg_x(SO_4)_y
  Theo quy tắc hóa trị, ta có:
  II.x = II.y
  x/y = {II}/{II} = 1/1
  Vậy CTHH là MgSO_4
  PTK_{MgSO_4) =24 +32 + 16.4 = 120 đvc
  b) Gọi CTHH tạo bởi $(Fe(III)$ và $O(II)$ là Fe_xO_y
  Theo quy tắc hóa trị, ta có:
  x.III = y.II
  x/y = {II}/{III} = 2/3
  Vậy CTHH là Fe_2O_3
  PTK_{Fe_2O_3} = 56.2 + 16.3 = 160 đvc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )