Hóa học Lớp 8: Làm sao để tính số % thể tích của chất?

Question

Hóa học Lớp 8: Làm sao để tính số % thể tích của chất?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 1 tháng 2022-12-22T09:27:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Ta lấy thể tích của 1 chất chia cho tổng thể tích trong một phương trinh hóa học rùi × 100.
     

  2. Để tính % thể tích của 1 chất thì lấy thể tích của nó chia cho thể tích tổng rồi nhân 100
    V_(chất)/V_(tổng) *100

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )