Hóa học Lớp 8: Khử hoàn toàn 24g hỗn hợp Fe3O4,Fe2O3 và PbO cần dùng 8,96 lít khí H2(đktc) . Tính khối lượng kim loại thu được sau phản ứng?

Question

Hóa học Lớp 8: Khử hoàn toàn 24g hỗn hợp Fe3O4,Fe2O3 và PbO cần dùng 8,96 lít khí H2(đktc) . Tính khối lượng kim loại thu được sau phản ứng?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 2 tháng 2022-03-02T15:26:26+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Em tham khảo!
  Giải đáp:
   $17,6g$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có tổng cộng $3$ PTHH sau:
  1) $Fe_3O_4+4H_2$ $\xrightarrow{t^o}$ $3Fe+4H_2O$
  2) $Fe_2O_3+3H_2$ $\xrightarrow{t^o}$ $2Fe+3H_2O$
  3) $PbO+H_2$ $\xrightarrow{t^o}$ $Pb+H_2O$
  _____________________________________________
  Có $\text{nH2=$\dfrac{8,96}{22,4}$=0,4 mol}$
  Bảo toàn nguyên tố ta có:
  $\text{nH2O=nH2=0,4 mol}$
  Vậy $\text{mH2O=n.M=0,4.18=7,2g}$
  Có $\text{mH2=0,4.2=0,8g}$
  Theo định luật bảo toàn khối lượng:
  $\text{m Oxit+m H2=m KL+mH2O}$
  Vậy $\text{m KL=m Oxit+m H2-m H2O}$
  Thay số vào tính được:
  $\text{mKL=24+0,8-7,2=17,6g}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )