Hóa học Lớp 8: Khu 48 gam bột copper (II) oxide bằng 8,96 lít khi hydrogen (đktc) thi thu được nước và b gam chất rắn X. Giá trị của b là A. 41,6. B.

Question

Hóa học Lớp 8: Khu 48 gam bột copper (II) oxide bằng 8,96 lít khi hydrogen (đktc) thi thu được nước và b gam chất rắn X. Giá trị của b là
A. 41,6.
B. 38,4.
C. 16,0.
D. 25.6., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 8 tháng 2022-04-19T11:29:40+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1.                           Giải
  pthh :    CuO  +  H2 —>  Cu + H2O
                0,4        0,4          0,4     0,4
  Tính 
  n Cuo = 48/80= 0,6 mol
  n H2= 8,96 /22,4=0,4 mol
  => CuO dư
    Chất rắn X: Cu
                       CuO 9(dư)
  – Khối lượng kết tủa đồng là :
      mCu= 0,4.64=25,6 (g)
  -Số mol của đồng dư là
    nCu(dư) = 0,6-0,4 =0,2 mol
  -khối lượng đồng dư là
  mCu (dư)= 0,2 . 80 = 16 (g)
   – tổng kl chất rắn là
     16 + 25,6 =41,6 (g)
  KẾT QUẢ : A 41,6g
  Mong bạn vote mình 5 sao và ctlhn nhé :>
  iuuu bạn nhìuuuu

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )