Hóa học Lớp 8: Khử 12g sắt oxi bằng khí h2 theo pthh sau: Biết pthh: H2+Fe3O4= Fe+H2O A; tính khối lượng sắt thu được? B; tính thể tích khí H2 cần dù

Question

Hóa học Lớp 8: Khử 12g sắt oxi bằng khí h2 theo pthh sau:
Biết pthh: H2+Fe3O4= Fe+H2O
A; tính khối lượng sắt thu được?
B; tính thể tích khí H2 cần dùng ở đktc
Bài 2:
Đốt cháy hoàn toàn 6.72ít khí CH4 trong bình chứa khí oxi thu được khí CO2 và H2O
A; tính thể tích khí oxi cần dùng ở đktc
B; tính khối lượng CO2 thu được?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 2 tháng 2022-02-18T15:31:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{n$_{Fe3O4}$=12:232≈0,05(mol)}$
  $\text{PTHH:}$
  $\text{Fe3O4+4H2→3Fe+4H2O}$
  $\text{0,05→   0,2  →0,15  (mol)}$
  $\text{A:⇒n$_{Fe}$=0,15(mol)}$
  $\text{⇒m$_{Fe}$=0,15.56=8,4(g)}$
  $\text{B: n$_{H2}$=0,2(mol)}$
  $\text{⇒V$_{H2}$=0,2,22,4=4,48(lít)}$
  $\text{Bài 2 :}$
  $\text{n$_{CH4}$=6,72:22,4=0,3(mol)}$
  $\text{PTHH:}$
  $\text{CH$_{4}$+3O$_{2}$→CO$_{2}$+2H$_{2}$O}$
  $\text{0,3→  0,9  →0,3(mol)}$
  $\text{A:⇒n$_{O2}$=0,9(mol)}$
  $\text{⇒V$_{O2}$=0,9.22,4=20,16(lít)}$
  $\text{B: n$_{CO2}$=0,3(mol)}$
  $\text{⇒m$_{CO2}$=0,3.44=13,2(g)}$
   

 2. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1:
  4H_2 + Fe_3 O_4 $\xrightarrow{t^o}$ 3Fe + 4H_2 O
  n_{Fe_3 O_4} = 12/(56 . 3 + 16 . 4) = 3/58 (mol)
  a.
  Theo phương trình: n_{Fe} = n_{Fe_3 O_4} . 3 = 3/58 = 9/58 (mol)
  -> m_{Fe} = 9/58 . 56 = 8,69 (g)
  b.
  Theo phương trình: n_{H_2} = n_{Fe_3 O_4} . 4 = 3/58 . 4 = 6/29 (mol)
  -> V_{H_2} = 6/29 . 22,4 = 4,63 (l)
  Bài 2:
  CH_4 + 2O_2 $\xrightarrow{t^o}$ CO_2 + 2H_2 O
  n_{CH_4} = (6,72)/(22,4) = 0,3 (mol)
  a.
  Theo phương trình: n_{O_2} = n_{CH_4} . 2 = 0,3 . 2 = 0,6 (mol)
  -> V_{O_2} = 0,6 . 22,4 = 13,44 (l)
  b.
  Theo phương trình: n_{CO_2} = n_{CH_4} = 0,3 (mol)
  -> m_{CO_2} = 0,3 . (12 + 16 . 2) = 13,2 (g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )