Hóa học Lớp 8: khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của 4H2O

Question

Hóa học Lớp 8: khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của 4H2O, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 1 tháng 2022-12-22T17:35:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của 4H_2O là:
    4.(1.2 + 16)=4.18=72 đvC
    Vậy khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của 4H_2O là 72 đvC
     

  2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    – PTK_{4H_2O} : 4xx(1xx2 + 16) = 72 (đvC) 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )