Hóa học Lớp 8: Khối lượng oxi cần lấy để có số phân tử bằng số phân tử trong 22g CO2

Question

Hóa học Lớp 8: Khối lượng oxi cần lấy để có số phân tử bằng số phân tử trong 22g CO2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 5 ngày 2022-06-17T10:49:56+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    n_{CO_2} = {m_{CO_2}}/{M_{CO_2}} = 22/44 = 0,5 (mol)
    Đề có số phân tử O_2 bằng số phân tử CO_2
    n_{O_2} = n_{CO_2}
    m_{O_2} = n_{O_2} . M_{O_2} = 0,5 . 32 = 16(g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )