Hóa học Lớp 8: Khối lượng mol phân tử của hiđro là A. 2(g/mol) ​​​​​​​ B. 1 (g/mol) ​​​​​​​ C. 4(g/mol) D. 3(g/mol) ​​​​​​​ 9 Trong

Question

Hóa học Lớp 8: Khối lượng mol phân tử của hiđro là
A.
2(g/mol) ​​​​​​​
B.
1 (g/mol) ​​​​​​​
C.
4(g/mol)
D.
3(g/mol) ​​​​​​​
9
Trong những hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học:
A.
Nung đá vôi trong lò ​​​​​​​
B.
Thủy triều dâng lên trên bãi biển
C.
Đun nước ở 1000C thì nước sôi
D.
Muối ăn kết tinh trong ruộng muối
10
Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý.
A.
Khí phụt ra khi mở chai nước ngọt
B.
Đánh que diêm thấy cháy
C.
Sắt bị gỉ khi để ngoài không khí ​​​​​​​
D.
Đốt ngọn nến cháy sáng
11
Trong các chất sau, chất thuộc loại đơn chất là:
A.
Nước
B.
Nhôm
C.
Khí cac bonic
D.
Muối ăn
12
Khối lượng của N phân tử clo (Cl2) là
A.
35,5 (g/mol)
B.
71(g/mol) ​​​​​​​
C.
142 (g/mol)
D.
70 (g/mol), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 6 ngày 2022-06-11T21:31:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Khối lượng mol phân tử của hiđro là 2g/mol
  Nung đá vôi trong lò là hiện tượng hóa học
  Khí phụt ra khi mở chai nước ngọt là hiện tượng vật lý
  Nhôm là đơn chất
  Khối lượng của N phân tử clo (Cl2) là 71(g/mol) ​​​​​​​
  $\text{Shield Knight}$
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 8 : A
  Khối lượng mol của H_2 : M_{H_2} = 1xx2 = 2 $(g/mol)$
  Câu 9 : A
  – Hiện tượng hóa học là hiện tượng có chất mới xuất hiện sau phản ứng
  => Hiện tượng hóa học là : Nung đá vôi trong lò
  Phương trình minh họa : CaCO_3 $\xrightarrow{t^o}$ CaO + CO_2uparrow
  Câu 10 : A
  – Hiện tượng vật lí là hiện tượng không có chất mới xuất hiện sau phản ứng
  => Hiện tượng vật lí là : Khí phụt ra khi mở chai nước ngọt
  Câu 11 : B
  – Đơn chất là chất được cấu tạo nên từ 1 nguyên tố
  => Đơn chất là nhôm
  Câu 12 : B
  Khối lượng mol của Cl_2 : 35,5xx2 = 71 $(g/mol)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )