Hóa học Lớp 8: Khối lượng của 3,36 (lít) khí o2

Question

Hóa học Lớp 8: Khối lượng của 3,36 (lít) khí o2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 2 tháng 2022-11-23T19:57:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Cho biết:
  M_(O_2) = 32g/mol
  V_(O_2) = 3,36l (đktc)
  Tính m_(O_2)
  _____________________________-
  n_(O_2) = (V_(O_2))/(22,4) = (3,36)/(22,4) = 0,15(mol)
  m_(O_2) = n_(O_2). M_(O_2) = 0,15 . 32 = 4,8(g)

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
  -Ta có:
     n_(O_2) = v_(O_2)/(22,4) = (3,36)/(22,4) = 0,15 (mol)
  ⇒ m_(O_2) = n_(O_2). M = 0,15. (16 +16) = 4,8 (g)
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )