Hóa học Lớp 8: Khối lượng của 3.10^23 phân tử H2O là A.30 gam B.18 gam C.12 gam D.9 gam

Question

Hóa học Lớp 8: Khối lượng của 3.10^23 phân tử H2O là
A.30 gam B.18 gam C.12 gam D.9 gam, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 6 tháng 2022-06-19T05:02:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  D
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số mol của 3.10^{23} phân tử H_2O :
  n_{H_2O} = {3.10^{23}}/{6.10^{23}} = 0,5 (mol)
  Khối lượng của 0,5 mol H_2O :
  m_{H_2O} = nxxM = 0,5xx18 = 9 (gam)

 2. Tham khảo:
  n_(H_2O) = 3 * 10^(23) : 6 * 10^( 23 ) = 0,5\ mol
  M_(H_2O) = 1 * 2 + 16 = 18 $g/mol$
  => m_(H_2O) = 0,5 * 18 = 9\ g
  => D
  #IE

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )