Hóa học Lớp 8: Khi thu khi hydrogen bằng cách đầy không khí, bình thu khi phải đặt úp vi hydrogen A. nhẹ hơn không khi B. rất it tan trong nước C. dễ

Question

Hóa học Lớp 8: Khi thu khi hydrogen bằng cách đầy không khí, bình thu khi phải đặt úp vi hydrogen
A. nhẹ hơn không khi
B. rất it tan trong nước
C. dễ chảy gây nguy hiểm
D. không màu, không mùi, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 8 tháng 2022-04-19T12:03:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.    flower
  Giải đáp: A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Khi muốn thu khí, người ta thường dựa vào tỷ khối của chất khí đó so với không khí ( nhẹ hơn không khí thì kết quả khi chia ra nhỏ hơn 1 to Úp bình 
  – TH còn lại không liên quan 

 2. Giải đáp:
  Khi thu khi hydrogen bằng cách đầy không khí, bình thu khi phải đặt úp vi hydrogen
  A. nhẹ hơn không khí
  B. rất it tan trong nước
  C. dễ chảy gây nguy hiểm
  D. không màu, không mùi
  => Chọn: A
  $d_{H_2/kk}$ = $\dfrac{M_{H_2}}{M_{kk}}$=$\dfrac{2}{29}≈0,069$
  0,069<1
  -> H_2 nhẹ hơn kk 0,069 lần nên cần bình úp ngược
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )