Hóa học Lớp 8: Khí SO3 nặng hơn oxi bao nhiêul lần

Question

Hóa học Lớp 8: Khí SO3 nặng hơn oxi bao nhiêul lần, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 44 phút 2022-06-04T18:53:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có: $M_{SO_{3}}=32+16.3=80$ 
       và: $M_{O_{2}}=2.16=32$ 
  ⇒Khí $SO_{3}$ nặng hơn khí $O_{2}$ số lần là:
          $\frac{80}{32}$= $\frac{5}{2}=2,5$ (lần) 
  Cho mk 5 sao và ctrlhn nha. Thanks.
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   M_[SO_3]=S+3O=32+3.16=80g//mol
  M_[O_2 ]=2.16=32g//mol
  d_[SO_3 //O_2 ]=[M_[SO_3]]/[M_[O_2]]=[80]/[32]=2,5 (lần)
  Vậy khí SO_3 nặng hơn khí O_2 2,5 lần

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )