Hóa học Lớp 8: Huhu em mọi người giúp em vớiiiiiiiii Bài 3: Cho magie tác dụng vừa đủ với 7,3g axit clohidric (HCl) tạo thành 9,5g magie clorua (MgCl2

Question

Hóa học Lớp 8: Huhu em mọi người giúp em vớiiiiiiiii
Bài 3: Cho magie tác dụng vừa đủ với 7,3g axit clohidric (HCl) tạo thành 9,5g magie clorua (MgCl2) và 0,2g khí hidro
a. Viết công thức về khối lượng của phản ứng.
b. Tính khối lượng magie đã tham gia phản ứng
Bài 4: Đốt cháy 3,2g lưu huỳnh (S) trong khí oxi thu được 6,4g lưu huỳnh đioxit (SO2). Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 1 tháng 2022-12-22T13:16:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 3:
  a) m_{Mg} + m_{HCl} = m_{MgCl_2} + m_{H_2}
  b) Áp dụng đlbtkl, ta có:
  m_{Mg} + m_{HCl} = m_{MgCl_2} + m_{H_2}
  m_{Mg} + 7,3 = 9,5 + 0,2
  m_{Mg} = 9,7 – 7,3
  m_{Mg} = 2,4g
  Bài 4:
  m_S + m_{O_2} = m_{SO_2}
  3,2 + m_{O_2} = 6,4
  m_{O_2} = 6,4 – 3,2 = 3,2g

 2. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 3:
  a, Phương trình chữ:
  Magie + Axit Clohidric → Magie Clorua + Khí Hidro
  Công thức khối lượng:
  m_{Mg} + m_{HCl} = m_{MgCl_2} + m_{H_2}
  b, Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
  m_{Mg} + m_{HCl} = m_{MgCl_2} + m_{H_2}
  hay: m_{Mg} + 7,3 = 9,5 + 0,2
  ⇒ m_{Mg} = 9,5 + 0,2 – 7,3
  ⇒ m_{Mg} = 2, 4 (g)
  Vậy khối lượng Magie đã tham gia phản ứng là 2,4g
  Bài 4:
  Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
  m_{S} + m_{O_2} = m_{SO_2}
  hay: 3,2 + m_{O_2}= 6,4
  ⇒ m_{O_2} = 6,4 – 3,2
  ⇒ m_{O_2} = 3,2 (g)
  Vậy khối lượng của khí Oxi đã phản ứng là 3,2g

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )