Hóa học Lớp 8: Hợp chất N2O. Hóa trị của của nitơ là gì

Question

Hóa học Lớp 8: Hợp chất N2O. Hóa trị của của nitơ là gì, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 5 ngày 2022-06-20T21:06:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Gọi hóa trị của N là a
   vậy Ta có: a.2=II.1
      a=II.12=1
  Vậy NN có hóa trị I 

 2. Gọi hóa trị của N là a
  Ta có: a.2=II.1
      ⇒a=\frac{II.1}{2}=1
  Vậy N có hóa trị I 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )