Hóa học Lớp 8: hợp chất X do các nguyên tố Na,H,A và O cấu tạo nên. Trong đó A là nguyên tố chưa biết. Thành phần phần trăm về khối lượng của Na,H,O t

Question

Hóa học Lớp 8: hợp chất X do các nguyên tố Na,H,A và O cấu tạo nên. Trong đó A là nguyên tố chưa biết. Thành phần phần trăm về khối lượng của Na,H,O trong X lần lượt là : 32,394%,0,704%,45,07%. tìm công thức hóa học của hợp chất X, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 2 tháng 2022-03-03T01:46:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Em tham khảo!
  Giải đáp:
   $NaHCO_3$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có $\text{%A=100-32,394-0,704-45,07=21,832%}$
  Theo quy tắc hóa trị mở rộng:
  $\text{$\dfrac{32,394}{23}$.1+$\dfrac{0,704}{1}$.1+$\dfrac{21,832}{MA}$.y=$\dfrac{45,07}{16}$.2}$ với $y$ là hóa trị của $A$
  ⇔$\text{1,41+0,704+$\dfrac{21,832}{M A}$.y=5,6}$
  ⇔$\text{2,144+$\dfrac{21,832}{M A}$.y=5,6}$
  ⇔$\text{$\dfrac{21,832}{M A}$.y=3,456}$
  ⇔$\text{$\dfrac{21,832}{M A}$=$\dfrac{3,456}{y}$}$
  ⇔$\text{3,456.MA=21,832y}$
  ⇔$\text{M A=6y}$
  Biện luận từ $1$ đến $7$:
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{y(hóa trị)}&\text{1}&\text{3}&\text{3}&\text{4}&\text{5}&\text{6}&\text{7}\\\hline \text{M=6y}&\text{6}&\text{12}&\text{18}&\text{24}&\text{30}&\text{36}&\text{42}\\\hline \end{array}
  Vậy giá trị phù hợp của $y$ là $2$ vì khi $y=2$ thì $M=12$ là Cacbon $C$
  $\rightarrow$ $X$ là $NaHCO_3$

 2. Gọi CTHH cần tìm là: Na_x H_y O_z
  Lập tỉ lệ, ta có:
  x:y:z = (%Na)/(M_(Na)) : (%H)/(M_(H)) : (%O)/(M_(O))
          = (32,394)/(23) : (0,704)/1 : (45,07)/(16)
          = 1,4 : 0,7 : 2,8
          = 2:1:4
  Vậy CTHH của hợp chất X là Na_2 HO_4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )