Hóa học Lớp 8: Hợp chất của nguyên tố X với nhóm PO4 hoá trị III là XPO4. Hợp chất của nguyên tố Y với H là H2Y. Vậy hợp chất của X với Y có công thức

Question

Hóa học Lớp 8: Hợp chất của nguyên tố X với nhóm PO4 hoá trị III là XPO4. Hợp chất của nguyên tố Y với H là H2Y. Vậy hợp chất của X với Y có công thức là:, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 6 tháng 2022-06-11T12:15:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  đáp án là X2Y3 nhé
  5* nhé
  hay nhứt nhé

 2. Hoá trị của nguyên tố X là : 3.2/1 = 3
  Hoá trị của nguyên tố Y là : 2.1/1 =2
  => CTHH của hợp chất X và Y là X2Y3

  Chúc bạn hc tốt^^

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )