Hóa học Lớp 8: Hỗn hợp X gồm 2,2g N2O và 6,9g NO2 . Khối lượng nguyên tố nito trong X là ?

Question

Hóa học Lớp 8: Hỗn hợp X gồm 2,2g N2O và 6,9g NO2 . Khối lượng nguyên tố nito trong X là ?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 6 tháng 2022-06-11T13:54:09+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:m_(N)=3,5g
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_(N_2O)=(2,2)/(14×2+16)=0,05mol
  n_(NO_2)=(6,9)/(14+16×2)=0,15mol
  Số mol của N trong X là:
  n_(N)=2×n_(N_2O)+n_(NO_2)=2×0,05+0,15=0,25mol
  ->m_(N)=0,25×14=3,5g
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )