Hóa học Lớp 8: Hóa trị của 1 nguyên tố được xác định theo A.hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị B.hóa trị của O chọn làm đơn

Question

Hóa học Lớp 8: Hóa trị của 1 nguyên tố được xác định theo
A.hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị
B.hóa trị của O chọn làm đơn vị và hóa trị của H là hai đơn vị
C.nguyên tử khối và số proton của mỗi nguyên tử
D.hóa trị của H chọn làm đơn vị hóa trị và nhóm nguyên tử, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 6 tháng 2022-06-11T09:59:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: theo mk là đáp án D nha bạn
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. @Pảk
  Hóa trị của 1 nguyên tố được xác định theo
  A.hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị
  B.hóa trị của O chọn làm đơn vị và hóa trị của H là hai đơn vị
  C.nguyên tử khối và số proton của mỗi nguyên tử
  D.hóa trị của H chọn làm đơn vị hóa trị và nhóm nguyên tử
  => Hóa trị của 1 nguyên tố được xác định theo : hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )