Hóa học Lớp 8: Hòa tan hoàn toàn 40,8g Al,O, vào HCl thu được AlCl, và H,O. a/ Viết PTHH. b/ Tính khối lượng của khí HCl? c/ Tính khối lượng của sản

Question

Hóa học Lớp 8: Hòa tan hoàn toàn 40,8g Al,O, vào HCl thu được AlCl, và H,O.
a/ Viết PTHH.
b/ Tính khối lượng của khí HCl?
c/ Tính khối lượng của sản phẩm?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tháng 2022-03-14T08:37:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.   flower
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Al_2O_3+6HCl→2AlCl_3+3H_2O
  n_{Al_2O_3}=(40,8)/102=0,4(mol)
  Theo PT : n_{HCl}=6/1 ×0,4=2,4(mol)
  m_{HCl}=2,4×36,5=87,6(g)
  ĐLBTKL : m_{Al_2O_3}+m_{HCl}→m_{AlCl_3}+m_{H_2O}
  m_{Sp}=40,8+87,6=128,4(g)

 2. Giải đáp và Lời giải và giải thích chi tiết:  Mình ghi hết trong ảnh đính kèm rồi nhé !!

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!

   
   

  hoa-hoc-lop-8-hoa-tan-hoan-toan-40-8g-al-o-vao-hcl-thu-duoc-alcl-va-h-o-a-viet-pthh-b-tinh-khoi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )