Hóa học Lớp 8: hòa tan hoàn toàn 13g một kim loại hóa trị 2 bằng dung dịch HCL. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được là 27,2g muối khan. Xác định cô

Question

Hóa học Lớp 8: hòa tan hoàn toàn 13g một kim loại hóa trị 2 bằng dung dịch HCL. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được là 27,2g muối khan. Xác định công thức hóa học kim loại đã dùng., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 9 tháng 2022-03-21T14:23:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. PTHH:
  $R+2HCl→RCl_2+H_2$
  Ta có:
  $n_{R}=n_{RCl_2}$
   Suy ra:
  $\dfrac{13}{M_R}=\dfrac{27,2}{M_R+71}$
  $⇔13M_R+923=27,2.M_R$
  $⇔14,2M_R=923$
  $⇔M_R=\dfrac{923}{14,2}=65(g/mol)$
  Vậy R là Zn

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi kim loại là R 
  R + 2HCl → RCl_2 + H_2
  Ta có:
  $\frac{13}{M_R}$= $\frac{27,2}{M_R + 71}$ 
  → 13 ( M_R + 71 ) = 27,2 M_R
  → 14,2M_R = 923
  → M_R = 65 g/mol 
  → R là Zn 
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )