Hóa học Lớp 8: Hòa tan hết 16 gam Fe2O3 cần vừa đủ dung dịch H2SO4 thu được dung dịch chứa m gam muối sunfat. Tính m theo bảo toàn khối lượng ?

Question

Hóa học Lớp 8: Hòa tan hết 16 gam Fe2O3 cần vừa đủ dung dịch H2SO4 thu được dung dịch chứa m gam
muối sunfat. Tính m theo bảo toàn khối lượng ?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 9 tháng 2022-03-21T18:13:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:m_(Fe_2(SO_4)_3)=40g
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Fe_2O_3+3H_2SO_4->Fe_2(SO_4)_3+3H_2O
  0,1…..→0,3……………………………..0,3mol
  Ta có: n_(H_2SO_4)=n_(H_2O)=3×n_(Fe_2O_3)=3×0,1=0,3mol
  Sử dụng bảo toàn khối lượng, ta có:
  m_(Fe_2O_3)+m_(H_2SO_4)=m_(Fe_2(SO_4)_3)+m_(H_2O)
  <=>16+0,3×98=m_(Fe_2(SO_4)_3)+0,3×18
  ->m=40g

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Fe_2O_3 + 3H_2SO_4 → Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O
  n_{Fe_2O_3} = $\frac{16}{160}$ = 0,1 mol 
  Theo phương trình:
  n_{H_2SO_4} = 3n_{Fe_2O_3} = 0,3 mol 
  n_{H_2O} = n_{H_2SO_4} = 0,3 mol 
  Theo bảo toàn khối lượng:
  m_{Fe_2(SO_4)_3} = m_{Fe_2O_3} + m_{H_2SO_4} – m_{H_2O} 
                  = 16 + 0,3 . 98 – 0,3 . 18 = 40g
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )