Hóa học Lớp 8: Hòa tan 28,26 gam hỗn hợp A gồm FeO và FeCO3 bằng 300 gam dung dịch HCl 7,53 % vừa đủ thu được dung dịch muối B và 3,36 lit (ĐKC) khí k

Question

Hóa học Lớp 8: Hòa tan 28,26 gam hỗn hợp A gồm FeO và FeCO3 bằng 300 gam dung dịch HCl 7,53 %
vừa đủ thu được dung dịch muối B và 3,36 lit (ĐKC) khí không duy trì sự cháy.
a) Xác định khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp A.
b) Tính khối lượng dung dịch HCl cần dùng hòa tan hết hỗn hợp A.
Fe = 56, Cl = 35,5 ; O = 16; H = 1, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 3 tuần 2022-04-13T06:13:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   m_{HCl} = (300 . 7,53)/100 = 22,59 (g)
  n_{HCl} = 0,6 mol
  n_{CO2} = 0,15 mol
  FeCO3 + 2HCl –> FeCl2 + H2O + CO2
  0,15               0,3                                      0,15
  FeO + 2HCl –> FeCl2 + H2O
  0,15      0,3             
  -> m_{FeCO3} = 0,15 . 116 =17,4 g
  -> m_{FeO} = mhh – m_{FeCO3} = 28,26 – 17,4 =10,86 (g)
  n_FeO = 0,15 mol
  n_{HCl} = 0,3 + 0,3 = 0,6 mol
  m_{HCl} = 0,6 . 36,5 = 21,9 (g) 
  mong hay nhất ạ 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )