Hóa học Lớp 8: Hòa tan 1,37 gam Ba vào 200 ml dung dịch MgSO4 0,2M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Tính m ?

Question

Hóa học Lớp 8: Hòa tan 1,37 gam Ba vào 200 ml dung dịch MgSO4 0,2M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu
được m gam kết tủa. Tính m ?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 9 tháng 2022-03-21T16:00:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   m = 2,33(gam)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH:
  Ba + MgSO_4 -> BaSO_4↓ + Mg
  n_{Ba} = {1,37}/{137} = 0,01(mol)
  Đổi : 200ml = 0,2l
  n_{MgSO_4} = 0,2.0,2 = 0,04(mol)
  Ta có tỉ lệ : {0,01}/1 < {0,04}/1
  => Ba đư, MgSO_4 dư
  Theo pt : n_{BaSO_4} = n_{Ba} = 0,01(mol)
  => m = m_{BaSO_4} = n.M = 0,01.233 = 2,33(gam)
   

 2. n_{Ba}=\frac{m}{M}=\frac{1,37}{137}=0,01 (mol)
  Đổi 200ml=0,2l
  n_{MgSO_4}=C_M.V=0,2.0,2=0,04 (mol)
                                  Ba+MgSO_4→BaSO_4+Mg
  Ban đầu                  0,01      0,04                                          mol
  Trong pứng             0,01      0,01            0,01                    mol
  Sau pứng                   0        0,03            0,01                    mol
  →n_{BaSO_4}=n_{Ba}=0,01 (mol)
  →m_{BaSO_4}=n.M=0,01.233=2,33 (g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )