Hóa học Lớp 8: Hidro và oxi tác dụng lên nhau tạo thành nc hỏi pthh nào sao đây là đúng

Question

Hóa học Lớp 8: Hidro và oxi tác dụng lên nhau tạo thành nc hỏi pthh nào sao đây là đúng, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 5 ngày 2022-06-15T04:17:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    2H2 + O2 -> 2H2O

  2. PTHH : 2$H_{2}$ + $O_{2}$  ——> 2$H_{2}O$ 
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )